Info pacient

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

- diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
- tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii;
- criteriile de prioritizare a pacienţilor pe lista de aşteptare sunt în ordinea cronologică a adresării acestora la recepţia de internări a unității;
- toate internările se fac în concordanţă cu structura de secţie și compartimente pe specialităţi a unității;
- serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative şi de recuperare şi cuprind: consultaţii; investigaţii; stabilirea diagnosticului; tratamente medicale; îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPITALIZARE DE ZI / CONSUM DE MEDICAMENTE / THEO'S MEDICAL CLINIC (Clinica Sf Nectarie) 

Anul 2017 luna mai - consumul de medicamente este de 2,031198 lei

  • Specializari

  • Info slide

    Profesionalism si disponibilitate.

    O altfel de clinica orientată catre oameni

    Investitii in aparatura.